Az emberek hajlamosak problémákat gyártani MAGuknak...

image post

Az emberek hajlamosak problémákat gyártani MAGuknak...

...amelyeken aztán sokáig rágódHATnak.

Pedig a tényleges megOLDás MAGasabb tudatállapotban van - és ez a tudósokra éppúgy igaz.
Az információ mindig, mindenhol ott van.
Mert a MINDENség HATártalan és korlátlan.
Kizárólag a nézőpont az, amely bizonyos MAGasságban nem láttat megOLDásOKat.
De attól azok még ott vannak, és aki eléri őket, annak megmutatkoznak. :)