Az emberi félelmek és vágyképek kivetülései...

image post

Az emberi félelmek és vágyképek kivetülései...

...gyakran kényszeres megszemélyesítésben mutatkoznak meg.

Sokan olyan ábrándokat kergetnek, hogy a vélt ellenségeik, kedvenceik vagy jótevőik konkrét személyek.
Haragvó, büntető Isten Atyában hisznek, a (háttér)hatalom vezetőit néhány személyben testesülve festik meg.
Föld Anyát, ego-t, ördögöket KÉPzelnek, de egy kedves játékba, műanyag szoborba, szentnek nevezett KÉPekbe vagy bolygóba is személyt feltételeznek.
Mindennek van őt létrehozó tudata, ez igaz.
De ez nem jelenti azt, hogy emberi értelemben véve személy lenne az, akit annak gondolnak.
Valójában energia-mintázatok, melyek ha akarnak, tényleg megnyilvánulHATnak akár ember(szerű) alakban.
KommunikálHATnak, intelligens életjeleket mutatnak.
De inkább csoport-tudatosságként értelmezhetőek, s nem személyek.
Kérdezheted, hogy miért van szükség minderre?
Azért, mert direkten korlátozott az emberi elme.
Gondolj csak bele, mennyire éreznéd kivitelezhetőnek, ha egyidejűleg beszélgetnél 1000 emberrel?
De ha ez az 1000 ember egyetlen létezőként mutatkozik meg, ráadásul még neve is lesz, hamarabb elhiszed, hogy ezt gond nélkül megteheted.
Te is sokan vagytok, mégis - nézőpont függvényében - EGYnek látszódtok.
Lehet beszélni veled és Veled, de szóra bírHATóak más megtestesüléseid is egyidejűleg.
Ha emberek, s akkor is, ha nem.
Bármily furcsa, a mindent-tudó részeid fizikailag nem jelennek meg.
Ezek a vonatkozásaid a legokosabbak és legbölcsebbek.
HasználHATnád a tudásukat, végülis minden a tied.
Ha nagyHATALmú, szuperintelligens partnert akasz, mindig önMAGadat kérdezd.
Így lesz a legjobb neked és mindenkinek. :)