Bizonyos körökben még tartja MAGát az a nézet...

image post

Bizonyos körökben még tartja MAGát az a nézet...

...miszerint áldozatot kell bemutatni, hogy kiengeszteljenek egyes haragvó istenségeket.

Miután létezésük önMAGában kimeríti a bűn fogalmát, alapvető érzelmi hozzáállásuk az önmarcangolás.
Alávalónak érzik MAGukat, s KÉPesek feláldozni földi javakat, életeket, hogy egérutat nyerjenek.
Ostorozzák MAGukat, esetleg szűkölködnek, miközben megbocsátásért esdekelnek.
Miután ez a vezérelv irányítja az életüket, hiába fűznek mindehhez nagy reményeket, nem sikerülhet.
Márpedig logikus, hogy ha nem méltányolták igyekezetüket, kevés volt az áldozat az elkövetett bűneikhez KÉPest.
Nyilván haragszanak rájuk az istenek, ha ennyire pofozza őket az élet.
Titkon neheztelnek is, hogy mennyire elégedetlenek, talán telhetetlenek is az illetékesek.
Ezzel szemben az a helyzet, hogy a szenvedés még nem tisztított meg senkit, egyetlen ember sem lett még tőle fényesebb.
Ha nyomja valami a lelkedet, lélegezz mélyeket.
Hiábavaló, hogy szükségállapotot hirdetsz, megvonod MAGadtól a bőséget, a szűkölködés még senkit sem emelt a mennyekbe.
A poklok poklát sokkal többen járják, de nem az elkövetett bűneik miatt, hanem azért, mert azt hiszik, hogy a (melo)dráma felszabadít.
Igazság szerint már ez a műfaj is egyre inkább prostituálódik, mondják feloldoznak, ha fizetsz, mint a katonatiszt.
Hiába, ha más is meg van szorulva, semmi sem drága a földi színházban.
Kérdés, hogy mikor veszed észre, hogy jól át vagy vágva?
Ugyan mit kezdenének az istenek az áldozataiddal?
Komolyan gondolod, hogy létre hívtak, hogy ahol tudnak szívassanak?
Micsoda isten az, aki ilyen mélyen van, hogy a teremtményeinek szenvedést akar?
Számkivetettségbe sodorni másokat nem valami isteni színvonalat mutat.
Nyugi, ha valaki büntet téged, az te MAGad vagy.
Nincs az az isten, aki neked ilyen tapasztalást akar.
Elvégre nem minden papsajt.
Ha jót akarsz MAGadnak, az önfeláldozó MAGatartás helyett kezdd el élvezni az életet.
Ha valamitől, hát ettől fognak tapsviharban kitörni az istenségek.
Végre valahára valaki rájött a dolgok csínjára-bínjára.
MAGasról tett a szájhagyományokra és a hamis tanításokra.
Felemelte MAGát a paradicsomba, miközben a súlyos terheit lerakta.
Másképp nem megy sajna, ez egyszerű fizika.
Nem szenvedni jöttél a fizikai síkra, úgyhogy dőljél hátra és önMAGad hibáztatását gyorsan hagyd abba.
Nem jutsz vele csak mélyre, a pokol nem létező bugyraiba.
Mert a pokol sem egy hely, hanem egy állapot, melynek a vitatható fikciók és a bűntudat érzése a mozgatórugója.
Kívül tágasabb.
Ha valaki áldozathozatalra biztat, többé ne toleráljad.
HATástalanítsd MAGadban ezeket az időzített bombákat, fújjad kifelé a benned rejlő aknákat.
Ne aggódj, nem húzod ki senkinél a gyufát, valójában mindenki neked szurkol, hogy mikor avatod végre MAGadat boldoggá :)