Test-lélek szótár

image post

Késmárki László: Test-lélek szótár

A betegségek lelki, mentális és karmikus okai

Ahhoz, hogy a betegséget gyógyítani tudjuk, változnunk kell! A tiszta szívvel tett önfeltárás – a lélek tartalmának megnevezése – és önbeismerés, az önmagunknak, önmagunk ítélő- széke előtt tett gyónás a gyógyulás útja. Ehhez nyújt segítséget a könyv minden érdeklődő- nek, orvosnak, gyógyulni vágyónak, pszichológusnak, természetgyógyásznak.
A gyógyuláshoz nem új gondolatra van szükség, hanem a gondolkodás új útjára. Ha irányí- tani akarod az életed, irányítsd a hozzáállásodat! Ha meg akarsz változtatni valamit, változ- tasd meg az elmédet! Ezentúl arra használd a szavakat, hogy túlnőjenek a nyelven, arra használd a gondolatokat, hogy túlnőjenek a gondolkodáson, arra használd az imát, hogy sze- mélyes létezésed korlátain túl rámutasson az igazságra. Alázatosság, fogékonyság, nyitott- ság, hit visz előre a gondolkodás új útján. Járj rajta, és gyógyulj meg, válj teljessé! Nálad van a hatalom! Ha meg akarod változtatni a világot, kezdd magaddal. Tanuld meg sorsod leckéjét, mielőtt váltasz, mielőtt megpróbálod megváltoztatni azt. A gondolkodás új útját nyitja meg a Test-lélek szótár, amely közel 3300 betegség meghatá- rozását, kórokát, tünetét, lelki, mentális és karmikus okait tárja fel nem az eddig megszokott asztrológiai módszer alapján. Nem a 12 archetípusnak, kozmikus létprincípiumnak, lételv- nek megfelelő szerv-bolygó-tulajdonság analógiákat vizsgálja, hanem az egyes érzések, tu- lajdonságok, szándékok, gondolatok, karma-lenyomatok betegségekkel, testrészekkel való rezgéskapcsolatát. A könyv az érzések, betegségek, testrészek pontos rezgésszáma által mu- tatott összefüggések alapján készült.

Késmárki László könyvei

Ankh Kiadó könyvek

Késmárki László: "Test-lélek szótár" a Kiadónál

Késmárki László: "Test-lélek szótár" megrendelés